+ Yorum Gönder
Şiir Sayfası ve Özel Gün Şiirleri Forumunda UNESCO'nun Kuruluş Günü İle İlgili Şiirler Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Ziyaretçi

    UNESCO'nun Kuruluş Günü İle İlgili Şiirler

  2. Muhammed
    Özel Üye

    Unesco'nun Kuruluş Günü Şiirleri


    UNESCO ŞİİRİ

    Birleşmiş milletlerin
    Yüz doksan bir devletin
    Kurumudur UNESCO
    Kültürün ve bilimin

    Eğitim, bilim, kültür,
    Bir insanlık hakkıdır
    insan onuru, özgürlük
    Evrensel bir gerektir

    Çevrenin yönetimi
    İnsanın güvenliği
    Dünyanın mirasları
    UNESCO’nun işleri

    Kültürel çeşitlilik
    Toplumsal ahlak, etik
    UNESCO alanıdır
    Genetik ayrımcılık

    Hukuk etkin olmadan
    Standartlar doğmadan
    İşbirliği olur mu?
    UNESCO katılmadan


    UNESCO
    UNESCO evrensel bir kuruluştur,
    Gayesi eğitmek tüm çocukları…
    Kırk dört adet ülke üye olmuştur.
    Onunla korunur insan hakları.
    *
    Sivil bir kuruluş, Paris merkezi,
    Oradan dünyaya mesajlar verir.
    Bir tek millet değil, bütün herkesi,
    Bağrına basarda yardım edilir.
    *
    Geri kalmış ülke asıl maksadı,
    Çocuk haklarını korumak ister.
    Bütün yeryüzünde duyulmuş adı,
    İnsan haklarını aramak ister.
    *
    Bu büyük örgüte bizde üyeyiz,
    Biz de bu örgütten yardım bekleriz.
    Bütün insanları seven ülkeyiz,
    Bu yüzden herkese yardım ederiz.
    Kasım KAPLAN

+ Yorum Gönder